Kenmerken:

 • CMS WordPress met toepassing van diverse widgets
 • Foto materiaal grotendeels verzorgd door SIC

Bezoek SITE

Kenmerken:

 • CMS WordPress
 • Specifieke catalogus voor presentatie merken
 • Javascript voor turning wheels
 • Foto materiaal voor main pages door SIC verzorgd en bewerkt

Bezoek SITE

Kenmerken:

 • CMS WordPress
 • Design aangeleverd door klant in PSD (Adobe Photoshop)
 • Combinatie van WordPress Menu en aparte menu items in design
 • Twinkelende sterren zijn via JavaScript toegevoegd op basis van coördinaten
 • AVG aanpassingen doorgevoerd
 • Beperkt responsive door specifiek design

Bezoek SITE

Kenmerken:

 • CMS WordPress
 • Externe hosting waarop onderhoud gepleegd wordt via Plesk interface
 • AVG aanpassingen doorgevoerd
 • Vernieuwde interface gepland 2018

Bezoek SITE

Kenmerken:

 • Deze website is gebaseerd op WordPress
 • diverse foto's o.a. cover zijn gemaakt en bewerkt door SIC.

Bezoek SITE

SIC beschikt over een semi-professionele digitale studio met moderne hard-  en software.
Wij maken gebruik van digitale mengtafels en (semi)professionele microfoons. Cubase (Steinberg) en Studio One (Presonus) als dedicated software voor alle opnames en daarnaast een uitgebreide klankenbibliotheek behorende bij voornoemde software.
In samenspraak is het ook mogelijk uw muziek arrangement digitaal uit te werken, waarvoor verschillende mogelijkheden (o.a. keyboards) aanwezig zijn. De studio is uitermate geschikt voor het maken van een demo song.

Naast de nodige carnavaleske en ludieke opnames voor het lokaal verenigingsleven hebben wij ook al bijdragen geleverd voor meer serieus werk en mochten wij diverse artiesten ontvangen:

 • Harrie Wagemans, een van de meest bekende troubadours uit onze regio, was een van de eerste artiesten waarmee enkele nummers zijn opgenomen, oude nummers ge-remastered en ook enkele nieuwe liedjes, zoals "Onger deze Boum" en "d'n Emigree".
  "Onger deze Boum" is uiteindelijk ook door Marlstone op een verzamel CD gezet.
 • Ed Gravee; met Ed zijn enkele tientallen zelf geschreven nummers opgenomen tot demosongs, waarvan er uiteindelijk ook enkele verder zijn uitgewerkt en opgenomen in de Marlstone studio's, waaronder "Limburg" en "de Bourgondiër"
 • Voor More in Music hebben wij bijdragen geleverd voor diverse muziekprojecten voor mensen met beperkingen.
  De samenwerking met musicus en toetsenist Leon Packbier (Anderkovver) is altijd weer hartverwarmend, zeker met het oog op de doelgroep, waar wij zelf ook een sterke verbinding mee hebben.
 • Zeer boeiend is de samenwerking met Frank Marx rondom het initiatief "Verklanking" welk inhoud geeft aan de relatie tussen wetenschap en muziek en waarvoor reeds diverse projecten (o.a. L'Uomo, Demenz)  zijn gerealiseerd waaraan wij hebben mogen meewerken en waarvoor zeer bijzondere opnames zijn gemaakt.

Projectmanagement kan ook worden ingezet voor andere opdrachten binnen bedrijfskundige en ICT gerelateerde projecten in Uw organisatie. Wij richten ons in de basis op het MKB segment, maar kunnen ook als partner participeren in projecten op grotere schaal.

Voor grotere opdrachten wordt samengewerkt met collega’s uit de regio, waarbij wij voor U naast een gedeelte van de uitvoering ook het projectmanagement kunnen behartigen.

SIC kan voor Uw site ook de fotografie verzorgen door op locatie of door U gewenste elementen te fotograferen. Naast het specifiek geselecteerde materiaal voor de site ontvangt U de digitale content voor eigen gebruik.
Voor diverse sites, zie hiervoor ook de pagina "Webdesign", heeft SIC ook fotomateriaal verzorgd.

SIC beschikt over een eigen serveromgeving waarop wij Uw site probleemloos kunnen hosten tegen aantrekkelijke voorwaarden.
Hostingtarieven vanaf €10,- per maand, incl. dagelijkse backups van Uw site.

Domeinregistratie

Ook de registratie van het door U gewenste domein kan door ons verzorgt worden. Indien U reeds een bestaand domein heeft kunnen wij dit probleemloos toepassen op het nieuwe ontwerp.In combinatie met hosting realiseren wij een volledige ontzorging van het technisch en functioneel beheer van Uw site.

Update Service

Door steeds verder toenemende activiteiten van hackers en met de introductie van AVG wordt het steeds belangrijker dat Uw site voortdurend ge-update wordt met de laatste versies van webapplicaties en plugins waarmee gewerkt wordt.
Dit kunt U gemakkelijk zelf doen maar op Uw verzoek maken wij hiervoor ook een passende aanbieding.

Voor het onderzoeken van uw IT Governance & Assurance passen wij het COBIT framework toe.
COBIT is internationaal erkend als de standaard voor het inventariseren en invoeren van controle over informatie en IT gerelateerde risico's. Het stelt IT managers in staat om op basis van algemeen geaccepteerde best practices de ICT beheersmaatregelen in te richten.
Ook voor het MKB wordt het beheersen van IT risico's steeds belangrijker, zeker met het invoeren van de AVG/GDPR wetgeving.

AVG/GDPR

De per 25 mei 2018 ingevoerde Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt bij elk ontwerp van een website als basis gebruikt voor de gegevensuitwisseling welke na het plaatsen van een website of de uitvoering van Uw administratie plaatsvindt. AVG beperkt zich niet alleen tot websites en mailverkeer maar verplicht ook Uw administratie in te richten conform deze regelgeving met betrekking tot het opslaan van persoonsgegevens voor de verschillende doeleinden in Uw administratie.
Ook bestaande administraties of websites kunnen wij voor U analyseren en U ondersteunen bij het AVG ‘proof’ maken van uw administratie of website. Op uw verzoek maken wij een analyse van Uw administratie en formuleren wij een adviesplan en mogelijk plan van aanpak teneinde Uw administratie AVG 'proof' te maken.

STEINS IT CONSULTANCY
Copyright © 2018
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram