Governance & Assurance

Voor het onderzoeken van uw IT Governance & Assurance passen wij het COBIT framework toe.
COBIT is internationaal erkend als de standaard voor het inventariseren en invoeren van controle over informatie en IT gerelateerde risico's. Het stelt IT managers in staat om op basis van algemeen geaccepteerde best practices de ICT beheersmaatregelen in te richten.
Ook voor het MKB wordt het beheersen van IT risico's steeds belangrijker, zeker met het invoeren van de AVG/GDPR wetgeving.

AVG/GDPR

De per 25 mei 2018 ingevoerde Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt bij elk ontwerp van een website als basis gebruikt voor de gegevensuitwisseling welke na het plaatsen van een website of de uitvoering van Uw administratie plaatsvindt. AVG beperkt zich niet alleen tot websites en mailverkeer maar verplicht ook Uw administratie in te richten conform deze regelgeving met betrekking tot het opslaan van persoonsgegevens voor de verschillende doeleinden in Uw administratie.
Ook bestaande administraties of websites kunnen wij voor U analyseren en U ondersteunen bij het AVG ‘proof’ maken van uw administratie of website. Op uw verzoek maken wij een analyse van Uw administratie en formuleren wij een adviesplan en mogelijk plan van aanpak teneinde Uw administratie AVG 'proof' te maken.

STEINS IT CONSULTANCY
Copyright © 2018
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram